Eyona Imihla Yokuzalwa UDisemba 25 Imihla yokuzalwa

UDisemba 25 Imihla yokuzalwa

Disemba 25 Iimpawu zoBuntu

Iimpawu ezintle: Abemi abazalwa ngomhla wokuzalwa wama-25 kuDisemba bayasebenza, bayakhuthaza kwaye basebenza nzima. Bangabantu abanamabhongo, bahlala besengozini yokugqibezela iprojekthi kunye nokuqala entsha. Aba bemi baseCapricorn baluncedo kwaye banobubele, bezama ukunceda nokuxhasa abo babangqongileyo.Iimpawu ezimbi: Abantu baseCapricorn abazalwe nge-25 kaDisemba banekratshi, banomsindo kwaye abanathemba. Bangabantu abagcinayo abalandela ezabo izimvo kunye nemithetho-siseko abanako ukusindiswa kuyo kwaye bangathandi ukuba bafuna ukusindiswa. Obunye ubuthathaka beCapricorn kukuba bayakrokrela. Bakufumanisa kunzima ukujonga ngaphaya kweenjongo zomntu.

Ukuthanda: Iimeko apho banokusebenza ngemisebenzi echazwe kakuhle kwaye banamathele kwisicwangciso esele senziwe.

Inzondo: Abantu abonqenayo nabaqhayisayo.Isifundo sokufunda: Ukuyeka ukuzama ukunyanzelisa isimilo esihle kwabanye abantu.

Umngeni wobomi: Ukubanakho ukuvavanya amandla abo ngokuchanekileyo.

Ulwazi oluthe kratya ngoDisemba 25 ngeentsuku zokuzalwa ngezantsi ▼

Amanqaku Umdla